Subtile og akutte traumer

Traumer

Er det sånn at å leve med traumer kun betyr at man har dramatiske anfall eller symptomer? Det er ikke uvanlig at mennesker opplever såkalte subtile symptomer over tid, og som igjen er med på å forme og endre personligheten til den det gjelder.

 • Dramatiske symptomer på traumer er akutte opplevelser som skjer med personen den gjelder.
 • Subtile symptomer på traumer er endring av personlighet og adferd over lengre tid.

Akutte symptomer

Fysisk misbruk i barndommen er et eksempel på hendelser som forårsaker traumer hos barna etter hvert som de vokser opp. Det de har gjennomgått og overlevd har gitt dem psykiske arr som kan ligge betente i lang tid. Når en sier at disse arrene er betente så betyr det at de ikke gror og ligger latente og kan derfor trigge traumer.

traumer hos barna

Hvis vi bruker fysisk mishandling som årsak til traumer, så vil det være mye rundt mishandlingen i tillegg til det fysiske. Disse tingene kan bli triggere i voksen alder. Eksempler på dette kan være:

 • Høye stemmer, roping med mer.
 • Alkohol og lukten av alkohol.
 • Objekter som belter og lignende.

Så hva skjer når noe trigger traumer?

Tar man som et eksempel en gutt som ble slått av sin alkoholiserte far med belte i barndommen, så vil det være flere ting som kan bli fremtidige triggere. Denne gutten kan oppleve å bli trigget av andre mennesker som drikker og er påvirket av alkohol eller for eksempel belter.

Disse tingene kan etter hvert utløse akutt angst, stress, midlertidig psykoser med mere. Noen får voldsomme og plutselige reaksjoner. Det kan være for eksempel lukten av en person som bruker en viss parfyme eller dunsten av den alkoholholdige drikken misbrukeren brukte å drikke.

Andre former for reaksjoner kan være at barnet som voksen ikke klarer å bruke belter. At aversjonen mot belter blir så stor at en ikke makter å bruke det selv i egen påkledning.

Subtile traumer tar tid å få oversikt over

Barn som opplever en traumatisk livsendrende hendelse kan bruke tid på å både bearbeide hendelsen, og det kan ta tid før reaksjoner oppstår. Hvis reaksjonene kommer i små drypp gjennom flere år, så kan symptomene på traumer «smelte» inn i personligheten og adferden. Man kan dermed ikke automatisk peke på at noe personen sier eller gjør, kommer fra akkurat den ene spesielle hendelsen i barndommen.

Subtile traumer

Senere i livet kan man enklere se mønstre og trekke paralleller tilbake til en slik livsendrende hendelse.

Noen ganger kan man også se at det ikke er nødvendigvis den ene hendelsen som forårsaker traumer, men det som ble gjort av de som håndterte ettervirkningene av hendelsen for det gitte barnet. Hva menes med dette?

 • Mangelfull eller manglende omsorg og oppfølging i etterkant.
 • Feil oppfølging.

Hva kan forårsake subtil traumer?

Har man en liten gutt som opplever at faren blir brutalt drept, så kan dette være en hendelse som helt klart kan påføre gutten traumer. Hvordan denne gutten blir fortalt om dødsfallet til faren og hvordan omsorgspersonene rundt ham håndterer tiden i etterkant, vil ha en god del å si for gutten.

 • Hvem skal fortelle gutten om hva som har skjedd, og hvor mange detaljer skal barnet få vite?
 • Hvordan inkluderes barnet i tiden frem til begravelsen og hva ekskluderes?
 • Sorgterapi, samtaleterapi med mer.

Barn kan fort bli oversett

Det er for eksempel viktig at de voksne personene rundt dette barnet ikke snakker over hodet på barnet. «Små barn har lange ører». Selv om det kan virke som at barnet er uinteressert eller ikke har behov for noe ekstra utover det normale sorgarbeidet, så kan ofte dette være langt fra sant. Barn kan ofte virke uinteressert, men vil få med seg absolutt alt som blir sagt mellom de voksne om det som har skjedd.

Barnet som får med seg alle de grufulle detaljene ved det som har skjedd ved å overhøre de voksnes samtaler, vil ikke kunne klare å bearbeide informasjon alene. De voksne på sin side er ofte ikke klar over at barnet har overhørt alle detaljene. På denne måten må barnet leve med tankene og bildene som skapes i eget hode.

Hvordan utarter barnets traumer seg?

Ofte så vil de verste tankene komme når de er alene. En ser ofte at på kveldstid ved leggetid og på nattestid, så vil symptomene på traumer være godt synlig.

 • Søvnproblematikk
 • Sengevæting
 • Mareritt
 • Mørkeredd

Les mer om traumer her – https://www.iopt.no/boker/traumer-frykt-og-kjaerlighet/.