Subtile og akutte traumer

Subtile og akutte traumer

Er det sånn at å leve med traumer kun betyr at man har dramatiske anfall eller symptomer? Det er ikke uvanlig at mennesker opplever såkalte subtile symptomer over tid, og som igjen er med på å forme og endre personligheten til den det gjelder.

Dramatiske symptomer på traumer er akutte opplevelser som skjer med personen den gjelder. Subtile symptomer på traumer er endring av personlighet og adferd over lengre tid.Akutte symptomer

Fysisk misbruk i barndommen er et eksempel på hendelser som forårsaker traumer hos barna etter hvert som de vokser opp.…

Fortsett lesingen